Stedenbouw & Landschap


Stedenbouw

De ruimte in Nederland is schaars. De ruimte dient hierdoor zorgvuldig te worden ingericht. Schoenmakers Advies streeft naar een aantrekkelijk woonmilieu in Nederland. Door middel van massastudies komt Schoenmakers Advies tot een stedenbouwkundig (verkavelings)plan. Het stedenbouwkundig plan dient bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het woonmilieu. Bij het plan wordt een beeldkwaliteitplan opgesteld, waarin de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het architectonisch thema en de beeldkwaliteitprincipes van de openbare ruimte worden overlegd.

Landschapsplannen

Steeds vaker wordt bij een ruimtelijke ontwikkeling de vraag gesteld 'Hoe wordt de omgeving ingericht?'. Door het maken van een landschapsplan wordt het duidelijk hoe het landschap of de omgeving wordt ingericht. Het landschapsplan is een globale invulling van het landschap, indien een plan gedetailleerder opgesteld dient te worden kan er een erfinrichtingsplan worden gemaakt.

Schoenmakers Advies heeft voor overheidsinstanties en particulieren diverse landschapsplannen opgesteld. Tevens kan het landschapsplan gebruikt worden voor eventuele subsidieaanvragen.

Tuinplannen

De tuin is tevens een onderdeel van de woning en/of gebouw. Schoenmakers biedt de mogelijkheid om de tuin af te stemmen op de woning of andersom. De planten en materialen in de tuin bepalen sterk de sfeer van de tuin per seizoen.