Overig


Planvisie

Heeft u een toekomstig plan, maar weet u niet of dit mogelijk is. Door het opstellen van een planvisie wordt het plan op een aantal punten bekeken, zoals de beleidskaders en/of de milieuaspecten. De planvisie is bedoeld om een plan in woord en beeld aan te bieden aan de gemeente. Aan de hand van de planvisie kan de gemeente besluiten hieraan medewerking te verlenen.

Bezonningsrapportage

Een bezonningsrapportage bestaat uit een bezonningsstudie van een (nieuw) gebouw of wijk. Hierdoor kan worden aangetoond wat de nieuwe ontwikkeling voor belemmering mee brengt ten opzichte van haar omgeving. De bezonning wordt onderzocht op verschillende dagen en tijdstippen.

Verkooppresentatie/documentatie

Om de gehele ontwikkeling van een bouwplan compleet te maken is het mogelijk om door Schoenmakers Advies een verkooppresentatie, bestaande uit bijvoorbeeld flyers, verkoopboeken en bannieren, te realiseren. De verkooppresentatie/documentatie wordt aan de hand van de sfeer/uitstraling van het bouwplan vormgegeven.

Externe onderzoeken

Voor omgevingsvergunningen (waaronder o.a. de omgevingsvergunningen en de milieuvergunningen/meldingen) en bestemmingsplannen kunnen onderzoeken op het gebied van bodem, geluid, archeologie, luchtkwaliteit en flora- en fauna nodig zijn.
Schoenmakers Advies heeft met diverse externe onderzoeksbureaus contact voor het uitvoeren van bovengenoemde onderzoeken.