Ontwerp


Een goed ontwerp is een prettige verblijfplaats voor de gebruiker. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever ontwerpen wij zowel exterieur als interieur. Wij hechten hierbij veel waarde aan een passende materialisering en detaillering van het ontwerp.

In ieder ontwerp speelt de context een belangrijke rol. Het ontwerp past goed in zijn omgeving en gaat een dialoog aan tussen binnen en buiten. Factoren als grootte en vorm van het kavel, bezonning en uitzicht, maar ook het landelijke of stedelijke karakter van de omgeving bepalen mede het ontwerp.