Dienstverlening

Architectenburo Schoenmakers is een allround architectenbureau. Wij richten ons op woningbouw (zowel voor particulieren, als projectmatig), utiliteitsbouw en renovatie. Maar ook voor kleinere verbouwingen kunt u bij ons terecht.

In ons werk staan de wensen van de opdrachtgever centraal. Het gaat ons om het maken van goede architectuur, waarvan de stijl moet aansluiten bij de vraagstelling van onze opdrachtgevers. Wij ontwerpen met gevoel voor functionaliteit, ruimtelijkheid en materiaalgebruik. Ook duurzaamheid speelt steeds vaker een belangrijke rol. Iedere opdracht benaderen wij vanuit het oogpunt van de opdrachtgever en de locatie. Wij proberen de opdrachtgever dan ook zoveel mogelijk in het ontwerp- en bouwproces te betrekken en zo tot uniek en passend ontwerp te komen met een zorgzame begeleiding gedurende het gehele traject.

Een goed ontwerp is een prettige verblijfplaats voor de gebruiker. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever ontwerpen wij zowel exterieur als interieur. Wij hechten hierbij veel waarde aan een passende materialisering en detaillering van het ontwerp. In ieder ontwerp speelt de context een belangrijke rol. Het ontwerp past goed in zijn omgeving en gaat een dialoog aan tussen binnen en buiten. Factoren als grootte en vorm van het kavel, bezonning en uitzicht, maar ook het landelijke of stedelijke karakter van de omgeving bepalen mede het ontwerp.

Kort samengevat bestaat onze dienstverlening uit:


ontwerp - toetsing bouwbesluit - constructie - technische omschrijving - omgevingsaanvraag - visualisatie - infra