Brandveiligheid


Brandveiligheid is een zeer belangrijke randvoorwaarde voor zowel nieuwbouw, als verbouw en renovatie. Al tijdens de initiatieffase dient rekening gehouden te worden met specifieke veiligheidsvoorschriften voor een functie, denk aan scholen. Ook kosten kunnen al in de beginfase bepalend zijn voor de keuze van bepaalde brandveilige maatregelen. Na het voorlopig ontwerp kan advies worden gevraagd bij de brandweer.

 

Sinds 1 april 2012 is Brandveilig gebruik gebouwen opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit staan de landelijke geldende voorschriften om bouwwerken brandveilig te gebruiken.


De gemeente toetst uiteindelijk, vaak samen met de brandweer, of het definitieve ontwerp onder andere aan de brandveiligheidseisen voldoet. Bij goedkeuring van het ontwerp wordt de bouwvergunning verleend.


Schoenmakers Advies Achtmaal houdt zich op de hoogte van de geldende brandveiligheidsnormen. Wij kunnen u advies geven over bouwkundige of esthetische brandveilige oplossingen. Verder verzorgen wij voor u brandveiligheidtekeningen en rapportages.