Toetsing Bouwbesluit


Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit.

Het eerste Bouwbesluit is in 1992 in werking getreden en daarmee werden de technische bouwvoorschriften voor het hele land gelijk. Op 1 januari 2003 is een nieuw Bouwbesluit in werking getreden (Bouwbesluit 2003). Sinds 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 inwerking getreden.

De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Om de energiezuinigheid van een gebouw aan te tonen wordt gebruik gemaakt van de energie-prestatiecoŽfficiŽnt (EPC). De EPC berekening is een onderdeel van de Bouwbesluit berekening.

De berekening wordt uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde NEN normen en de resultaten worden getoetst aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit.

Voor de aanvraag omgevingsvergunning dient deze berekening bij de gemeente overlegd te worden. In dit kader kunnen wij voor u een Bouwbesluitberekening verzorgen.